Serpens Albus

Serpens Albus är ett internet-pseudonym jag använt en längre tid. Det är direkt taget från emblemet på Whitesnake’s album från 1987 och betyder just ”vit orm”. Jag har tidigare skrivit andra bloggar under samma namn och använder det fortsättningsvis så att forna läsare skall känna igen mig.

Jag är fascinerad av ormens symboliska värde och hur den framställts inom mytologi. I den kristna världen ses ormen ofta som något ondskefullt. Inom andra trossystem beskrivs den som livsgivande; ormen som äter sin egen svans, den ständiga pånyttfödelsen. Den har också varit ett djur som ansetts ligga någonstans mellan ont och gott, inte fullt god, inte fullt ond.

Ormens beteende och oföränderliga ansiktsuttryck, med ögon som aldrig blinkar, har ansetts vara ett tecken på intelligens och logik i motsats till att leva ”på känsla” men deras tankeprocess har ändå setts som något främmande och oförklarligt, vilket jag själv anser vara mycket passande för min egen ”blogg-stil”.

Serpens Albus is an Internet moniker I adopted years ago. “Stolen” from the cover art of Whitesnake’s “1987” album it translates into “white snake”. Having previously written a number of blogs using the same name I decided to keep it to help former readers identify my writing.

The symbolic meaning of the snake, or serpent, and how it has been depicted in mythology fascinates me. In the Christian world it is seen as something sinister, a symbol of evil. In other belief systems it is described as a life force; the serpent eating its own tail, a symbol of the continuation of life. Serpents also appear as ambivalent figures, neither wholly positive nor wholly negative in valence.

The behavior of snakes and their expressionless face and unblinking eyes, seemed to imply intelligence and that they lived by reason instead of instinct, yet their thought process was seen as alien and unexplainable, something I find fitting for my writing.

Annonser