Best of Going my own Way

Nedanför hittar Ni några av mina favoriter bland alla de inlägg jag skrivit.

”Jag står inför en definierande period i mitt liv”
Inlägget kom till som ett svar på frågan hur jag kan vara så säker på att jag inte vill ha barn. Att hålla fast vid en tanke om en möjlig framtid, som man själv betraktar som endast en teoretisk sådan, kändes som att hålla tillbaka sig själv.

”Jag undrar om jag har något slags märkligt behov av att inte göra som alla andra”
Huvudtanken i inlägget tangeras endast lätt i en enda mening och ifrågasätter mig själv; om min negativa inställning till konventioner är någon slags rebelliskt motstånd bara för att vara rebellisk.  Fungerade delvis som inspiration till den nya headern.

”Jag har en känsla att jag söker efter något men vet inte vad”
Även fastän jag var fullt övertygad om att jag inte ville ha ett förhållande, eller ens ”en-natts-förhållanden” hittades jag ofta på nattklubbar. Jag var länge osäker på varför, vad jag egentligen letade efter. Jag upplevde en total nonchalans mot kvinnor från min sida. Jag brydde mig inte och att inte veta varför störde mig.

”Rädd för kärleken”
Inlägget är ett svar på den klyschiga frågan.

”Kvinnan i klänningen är mitt höstlöv”
Mitt absoluta favoritinlägg, som tog uppemot tre dagar att skriva. Det är också en fortsättning på inlägget med titeln ”Jag har en känsla av att jag söker något men vet inte vad”. Jag valde här omsorgsfullt ord med något av en sexuell laddning (omslingras/smeker) och utelämnade en eventuell upplösning avsiktligt för att skapa spänning. Det är här, i textens formulering, som det verkliga budskapet, svaret på frågan jag tidigare ställt om vad jag söker, finns; i den sexuella laddningen, spänningen mellan två personer som bara möter varandras blick.

”Min ständige fiende”
Ett av de mer ”kryptiska” inläggen jag skrivit. Det tar sin början som en helt vanlig kvällspromenad för att i slutet av första paragrafen ta en djupdykning ner i min inre tankevärld. Inlägget behandlar den ständiga kampen mellan en mer våghalsig, djurisk sida av mig som vill ”kasta av sig rustningen” för att med full kraft jaga kvinnor och den mer ”tänkande”, intellektuella sidan av mig. I slutet av inlägget möter jag min antagonist, endast för att upptäcka att han är jag själv, vilket understryker faktum att det handlar om en personlig, inre kamp men också ställer den ännu obesvarade frågan – ”vilket är mitt rätta jag?”

Down the rabbit hole
There are two distinct elements to this entry; the obvious reference to Alice in Wonderland and the dragon. Basically, it documents the strange sensation when you are content with being on your own, doing “your own thing” and all of a sudden something catches my interest, in this case a “pink dragon”.

Pink, of course, being the stereotypical “girl color” represents a woman. The Alice in Wonderland reference is a way of describing an inner journey, to a place that defies logic and reason; going against my “intellectual side”. The dragon, taking the place of the rabbit in “Alice in Wonderland” is derived from a slang term for heroin use (“chasing the dragon”, meaning freebasing heroin), referring to how very addictive I find women.

Having decided to move the blog to a new platform, I read through the 257 blog entries previously written. I chose to delete some 90 entries as I felt they were not up to par with my other writing and acted only as filler. The quality of other entries, however, surprised me. These are my personal favorites.

”Jag står inför en definierande period i mitt liv”
A direct response to the question how I can say with certainty that I do not want children. Desperately clinging to the idea of a hypothetical future felt like holding back yourself.  Making a conscious decision of embracing a future without marriage and children was a defining moment.

”Jag undrar om jag har något slags märkligt behov av att inte göra som alla andra”
The main idea is only briefly touched upon in a single sentence, questioning myself and posing the question if my negative attitude to convention is some sort of personal rebellion for the sake of rebellion. Also formed the inspiration for the header of this blog; a man defiantly walking away from a “one way only”-sign.

”Jag har en känsla att jag söker efter något men vet inte vad”
Even though I was certain I did not wish for a relationship or even one-night-stand, I still frequented night clubs. For a long time I was unsure why. It seemed like I was looking for something but I couldn’t put my finger on what. My utter indifference towards women surprised even myself. I just did not care and not knowing why bothered me.

”Rädd för kärleken”
This entry is a response to the tired old question “are you afraid of love?”

”Kvinnan i klänningen är mitt höstlöv”
My all-time favorite blog entry, which took me three days to write. It is also a continuation of a previous entry with the title “Jag har en känsla av att jag söker något men vet inte vad”. I intentionally chose words with a certain sexual tension and excluded a definite conclusion in order to create a certain mood. It is here you will find the real meaning, the answer to the question previously posed about what it is I am looking for; it is the sexual tension in a look, a brief encounter between two strangers not saying a word.

”Min ständige fiende”
One of the more ”cryptic” passages I’ve written. Starting off as nothing more than a quiet evening stroll it then takes a sharp left turn as the end of the first paragraph indicates a dive into the inner corners of my mind. Basically it deals with inner turmoil and the constant fight between the more primal, reckless part of me that wants to ”drop my armor”, go in full force ”chasing women” and the more ”thinking”, intellectual part of me that is keeping me in check. At the end of the entry, I finally meet my antagonist face to face only to discover that he is actually myself, underlining the fact that it is dealing with a personal struggle but also raising the still unanswered question ”which part is the true me?”

Down the rabbit hole
There are two distinct elements to this entry; the obvious reference to Alice in Wonderland and the dragon. Basically, it documents the strange sensation when you are content with being on your own, doing “your own thing” and all of a sudden something catches my interest, in this case a “pink dragon”.

Pink, of course, being the stereotypical “girl color” represents a woman. The Alice in Wonderland reference is a way of describing an inner journey, to a place that defies logic and reason; going against my “intellectual side”. The dragon, taking the place of the rabbit in “Alice in Wonderland” is derived from a slang term for heroin use (“chasing the dragon”, meaning freebasing heroin), referring to how very addictive I find women.

Annonser