Long time no see

av Serpens Albus

Den här bloggen har legat i dvala ett tag, av olika orsaker. Jag har varit upptagen med andra projekt en tid. Häromdagen råkade jag dock hitta en artikel om en blivande tvillingpappa som vill avsäga sig faderskapet eftersom han bara gått med på att skaffa ett barn.

Det hela låter aningen absurt vid första anblicken. Vadå ”bara gått med på att skaffa en unge?!”Till saken hör att befruktningen skett på konstgjord väg, där redan befruktade ägg planterats in i livmodern. Varken den blivande mamman eller pappan är de biologiska föräldrarna. Det finns dokumenterat att den olycklige fadern uttryckligen vill ha endast ett barn och motsatt sig att fler än ett ägg skulle användas på en och samma gång. Modern, däremot, gick bakom ryggen på sin partner och gjorde det ändå. Den ursprungliga domen överklagades men klagomålet har återigen förkastats. Jag tror man kan dra lärdom av detta.

Jag har många gånger förespråkat ”juridisk abort”. I fall där det klart och tydligt framkommit att en man inte är villig att bli pappa och partnern ändå blir gravid, skall det finnas rätt för honom att avsäga sig faderskapet på juridisk väg. Han får helt enkelt lika rätt att välja ifall han blir förälder som en kvinna har. Den här domen visar emellertid att en dylik idé är ljusår från att kunna bli verklighet. Det är inget realistiskt alternativ i dagens läge. Faderskap är inte, och kommer inte för en låååång tid att vara, ditt (mannens) val.

Fortes fortuna adiuvat