Planera livet

av Serpens Albus

”Life is what happens when you are busy making plans” sjöng John Lennon*, livet händer medan man gör upp andra planer. Tanken är mer eller mindre att det sist och slutligen är omöjligt att planera sin framtid eftersom man aldrig kan veta vad livet kommer att föra med sig. Det är en romantisk tanke och en som jag den senaste tiden har börjat tro inte egentligen stämmer.

Jag håller med om att det inte går att förutsäga framtiden. Jag håller även med om att det förekommer händelser som kan föra en person in på helt nya spår. Men står man faktiskt så handfallen inför ”ödet” att de beslut man gör sist och slutligen saknar innebörd? Är det verkligen regel, snarare än undantag? 

Murar man ett hus kommer man kanske då och då att tappa en tegelsten, kanske går någon enstaka sönder, men de flesta kommer att komma på plats, precis som de ska. Det finns en orsak till varför jag skaffade mig en högskoleutbildning, varför jag har det jobb jag har och varför jag hade möjlighet att köpa den lägenhet jag bor i. Allt bygger på personliga val som gjorts på basis av sambandet mellan orsak och verkan; gör jag X kommer Y sannolikt att följa. Jag kan kanske inte förutspå varenda våg men jag kan sannerligen styra skutan mot ett håll jag anser vettigt.

Fortes fortuna adiuvat

* Medan John Lennon ofta anges som upphovsman kan citatets ursprung  spåras så långt tillbaka som Januari-upplagan av Reader’s Digest 1957 där Allen Saunders nämns som upphovsman.

Annonser