Skulle jag passa in?

av Serpens Albus

Följande äger rum på en klassisk konsert i Vasa Stadshus 14. September 2012. Kvällens solist var Kreeta-Julia Heikkilä.

Jag betraktar henne medan hon lägger huvudet lätt på sned och sluter ögonen. Fingrarna vandrar spindel-likt längs med halsen och smeker fram ljuva toner ur hennes stradivarius.

Hon ser ut att vara långt borta, i ett fjärran land. Jag är endast en gäst som tillåts privilegiet att för en liten stund kika in genom ett litet fönster, in i hennes värld. Och jag är nöjd med det.

Fastän jag rörs av tonerna och min nyfikenhet väcks över hur hennes värld, denna, mystiskt vackra plats ser ut har jag ingen direkt önskan att bosätta mig där. Jag är inte ens säker på att jag skulle kunna hitta dit eller om jag gjorde det – ifall jag skulle passa in.

Fortes fortuna adiuvat

Annonser