Total jämställdhet

av Serpens Albus

Jag läser i en artikeli Vasabladets nätupplaga att kvinnor sover sämre än män, pga ökad stress, vilket spekuleras bero på att kvinnor tar på sig mer ansvar för hushållet. Hushållsarbete är också en av de där faktorerna som brukar nämnas i diskussioner kring lika lön i förhållande till arbetsbördan (kvinnor sägs arbeta mindre, vilket enligt argumentet vägs upp av att de gör mer oavlönat arbete i hemmet).

I ensamhetens borg råder emellertid total jämställdhet; jag gör allt. Medellönen i mitt hushåll råkar vara exakt den lön jag förtjänar. När jag kommer hem är det jag som lagar mat och på kvällen är det jag som stryker mina skjortor och städar. Det här är heller inte arbete som är oavlönat. Jag får inga pengar för det men däremot tillfredsställelsen i att inte behöva ha diskhon full av disk.

Kostnaden är att vara tvungen att göra precis allting själv. Belöningen är att få göra det precis hur jag vill, när jag vill och därmed få ha saker och ting som jag vill. Det finns inget missnöje över orättvis arbetsfördelning i ensamhetens borg. Jag har uppnått det omöjliga; total jämlikhet.

Fortes fortuna adiuvat