Beakta pensionssparandet vid lägenhetsköp

av Serpens Albus

Det är fredag, vilket vanligtvis betyder att jag på eftermiddagen börjar helgen genom att öppna en coca cola, kyld till just över fryspunkten. Jag dricker nästan uteslutande burkar, eftersom jag anser att plastflaskor förändrar smaken en aning. Medan jag inmundigar drycken bläddrar jag igenom Bostadsbladet, som alltid kommer på fredagar. Den här veckan är dock annorlunda. Istället för den sockerhaltiga coladrycken äter jag en skiva vattenmelon. Jag skall nämligen på poolparty och vill komma i så bra form som möjligt.

Jag bläddrar i Bostadsbladet för att jag drömmer om att en dag äga en egen lägenhet. Jag gör det dock inte för att jag inte vill ”kasta bort pengar” genom att betala hyra eller ”känna att det är eget”. Jag gör det inte heller för att jag skall få göra precis vad jag vill då det kommer till färger och inredning. Orsaken till att jag en dag vill äga en lägenhet är för att jag ser det som en gardering mot inflationen. Dessutom kan jag inte bli vräkt på min ålders höst med endast ett halvårs varsel. Så varför då inte köpa en lägenhet direkt och börja betala av lånet imorgon?

Många tänker sig att det är bortkastade pengar att bo på hyra eftersom man lika väl kunde amortera på lånet och i slutändan faktiskt äga någonting. Jag tänker aningen längre och frågar mig: ”när är slutändan egentligen?” Förvisso kunde man ta ett lån idag men utan ett större sparkapital blir lånetiden lång. Totalkostnaden för bostadsvederlag och räntekostnad kan då (förutsatt att ens hyra är förmånlig) t.om överstiga den totala hyreskostnaden. Resultatet kan också vara att man avsätter så pass mycket kapital till att betala av lånet att man inte kan sätta undan pengar till pensionen. I mitt fall kommer jag att betala mer i hyra än den potentiella totalkostnaden för ett lån. Men jag kommer ändå att vara i bättre ekonomisk position* då det kommer till totalkapital för pensionen om jag (än så länge) fortsätter hyra.

 

Fortes fortuna adiuvat

Mina beräkningar baseras på en del antaganden om räntenivåer, inflation och börsens historiska utveckling.