Är det fel att sälja något som man får ge bort gratis?

av Serpens Albus

Bloggskribenten Yllestrumpa hade förra veckan en poll om huruvuda sexköp borde legaliseras eller ej. Jag är en aning besviken på att någon desto livligare debatt uteblev eftersom ämnet är fascinerande. Är det faktiskt fel att sälja/köpa något som är helt okej att ge bort åt vem som helst, hur som helst, när som helst och hur mycket och många som helst alldeles gratis?

Jag är själv av åsikten att individen skall få göra precis vad han/hon själv vill, så länge det inte skadar någon annan. Förutsatt att prostitutionen faktiskt är frivillig blir det då ett brott utan offer, ingen lider. Man kunde förstås här argumentera för att samhället bör ”skicka en signal” om att det är förkastligt men det bottnar då i en vilja om att lagstifta om allmän moral, vilket blir något av hyckleri då man inte lagstiftar emot generell promiskuitet som många högst antagligen också anser moraliskt förkastligt.

En legalisering skulle kunna innebära att fenomen som trafficking och ofrivillig prostitution begränsas. Varför gå till någon sunkig bakgata för att köpa något olagligt när man kan gå till den lokala bordellen där flickorna är friska (man kunde t.ex ställa krav på regelbundna läkarundersökningar) och gör det av fri vilja? Det fysiska beskyddet för arbetarna kunde också förbättras betydligt då allting sker i en kontrollerad miljö med utbildade säkerhetsvakter som kan ingripa vid behov. Visst, man kanske blir lite vrickad i skallen av att sälja sex (det kan antagligen också debatteras) men vill man bli det borde det vara fritt fram.

 

Fortes fortuna adiuvat

Annonser