Abort eller ej?

av Serpens Albus

För ett tag sedan läste jag en artikel i Vasabladets nätupplaga om hur foster som aborteras i Sverige ibland kan leva några minuter utanför mammans kropp. Sjukvårdspersonalen har larmat Socialstyrelsen eftersom de mår dåligt att se foster ligga och dö på en bänk, likt fiskar som sprattlande tar sina sista andetag på båtens däck. Den eminenta skribenten Yllestrumpa har denna vecka dessutom haft en gallup om just abort, vilket gör att jag känner mig lite tvingad att behandla ämnet själv.

Abort är för mig ett fascinerande ämne eftersom det är ett av få ämnen som jag ännu inte lyckats skapa en fullständig uppfattning om. Min gyllene regel som jag lever efter är att varje individ har rätt att leva sitt liv på precis vilket sätt som helst under förutsättning att det inte skadar andra eller står i strid mot andras rättighet att göra det samma. Denna regel fungerar på de flesta plan men är ofullständig då det kommer till abort, just beroende på att det handlar om två sammanflätade individer. Oberoende av vad man gör står det synbarligen i strid mot den andra individens rätt att leva sitt liv på det sätt hon själv väljer.

Frågetecknet jag själv brottas med är definitionen av ”individ”; när blir man människa, när blir man en individ (de båda är inte nödvändigtvis samma)? Fast ett aborterat foster har egenskaper som påminner om en människa; ben, armar, hud, blod, betyder det inte att det automatiskt är en individ eller ens en människa. Det har ingen uppfattning om ett ”jag” och innan ett nervsystem har hunnit utvecklas kan fostret omöjligen känna smärta. Det känner varken sorg eller glädje och är de facto väldigt mycket likt en sprattlande fisk men eftersom människan har en tendens till antropomorfism ser vi automatiskt en annan människa, en person, en individ med drömmar, förhoppningar och känslor.

Inlägget lämnas symboliskt avsiktligen utan avslutning.

“…How come when it’s us, it’s an abortion, and when it’s a chicken, it’s an omelette? Are we so much better than chickens all of a sudden? When did this happen; that we passed chickens in goodness? Name six ways we’re better than chickens… See, nobody can do it! You know why? ‘Cause chickens are decent people…”
George Carlin

Annonser